Profesionálna tlač pre podniky a firmy.
Vyššia kvalita, nižšia cena!

tlac pre firmy

Každý podnik, ktorý vyrába produkty či poskytuje služby má stále povinnosť navyše. Poskytnúť k ním návod na použitie či podmienky využívania. Možno aj katalóg ďalších produktov alebo propagačný leták v rámci pripojenej reklamnej kampane. A klasická tlačená forma je napriek možnostiam internetu stále žiadaná, niekedy povinná.

Tlačený návod na obsluhu, informácie o produkte

Stále platí, že ku každému výrobku je povinnosť pridať informácie pre spotrebiteľa. Popis technických parametrov a návod na použitie v tlačenej podobe. Väčšinou stačí jeden list formátu A4 alebo A5, no niekedy to je mini brožúra. Táto povinnosť sa odráža na koncovej cene produktu. Preto producent v rámci konkurenčného boja musí nájsť čo najlepšiu ponuku veľkokapacitnej, priemyselnej tlače.

Tlač katalógov pre produkty a služby

Z marketingových stratégii je prezentácia produktov a služieb v tlačenej podobe stále veľmi žiaduca a hlavne účinná.  Na druhej strane je pre tlač pre firmy, podniky jednou z najnákladnejších. Nielen pre potrebný vysoký náklad, ale aj reprezentatívnu kvalitu tlače. Je dosť časovo náročné nájsť tlačiareň, ktorá ponúka najlepšiu kvalitu, za najlepšiu cenu.

Tlač reklamných letákov

Podobne ako katalógy, reklamné letáky či reklamné noviny značnou časťou zasahujú cieľovú skupinu. Stále prinášajú zákazníkov. Výroba letákov si vyžaduje častejšiu periodicitu a tlačovú predprípravu. Preto je dobré, ak firma spolupracuje s tlačiarňou, ktorá to všetko zabezpečí v požadovaných termínoch.

Vyberte si najlepšie tlačiarenské služby

Čo sa týka pomerov kvality tlače a ceny je tlač pre firmy vo veľkom náklade stále najvýhodnejšia ofsetová. Pre podnik, firmu je výhoda, ak spolupracuje s tlačiarňou, ktorá má v tomto smere bohaté a dlhoročné skúsenosti. A nielen v oblasti tlače a výroby katalógov a letákov, ale všetkých tlačových produktov. Má stály tím profesionálnych pracovníkov a je k dispozícii riešiť požiadavky klienta. Zároveň disponuje aktuálnymi technologickými procesmi a implementuje do výroby najnovšie poznatky z polygrafického odboru.

Na základe toho si pre každého klienta môže dovoliť ponúkať služby na mieru a za najlepšiu cenu. Ak potrebujete tlačiť kvalitne, rýchlo, za najvýhodnejších podmienok, určite nás kontaktujte! Pomôžeme vám znížiť finančné náklady spojené s tlačou vašich produktov pri zvýšení ich kvality a neraz aj kvantity.

Vyžiadajte si cenovú ponuku!

Chcete vydať a vytlačiť knihu alebo čokoľvek iné? Poskytujeme vám komplexné služby pre tlač a vydanie knihy. Od grafických úprav, pridelenia ISBN až po prezentáciu. Vyžiadajte si cenovú kalkuláciu a obratom vám ju zašleme.
Na požiadanie posielame aj vzorky t
lačovín.