Úvodná stránka.
PROFIL SPOLOČNOSTI

Po štrukturálnych zmenách v slovenskej ekonomike v 90–tych rokoch 20. storocia oblast polygrafického priemyslu na území Hontu vyplna vznik malej tlaciarne.23. 9. 1991 zápisom do Živnostenského registra Obvodného úradu vo Zvolene oficiálne vstupuje na trh tlaciaren Róbert Jurových – NIKARA.

Nikara
V začiatkoch pôsobenia sme sa orientovali na kopírovacie práce a viazanie kníh.Terajšie portfólio zahrňa kompletné poskytovanie tlačiarenských služieb od grafického spracovania cez tlač vizitiek, rôznych spoločenských oznámení, letákov, prospektov, krabičiek, foldrov, máp, kalendárov, novín až po spracovanie brožúr, zošitov, časopisov a kníh - bližšie pozri v záložke produkty.V súcasnosti naša firma zamestnáva 65 stálych pracovníkov. Delí sa na dve časti:
  • výrobná prevádzka s administratívou sídli v Krupine na Ulici M. R. Štefánika 25
  • kancelária pre príjem zákaziek sa nachádza aj vo Zvolene na Ulici J. Kozaceka 49
NikaraNikaraNikaraNikara

(c) 2010. NIKARA - Róbert Jurových. Administrátor obsahu: Róbert Jurových