Домой.
Новинки
Oslava 25 rokov pôsobenia na polygrafickom trhu.
index_datum_16
V októbri 2016 firma NIKARA oslávila 25 rokov pôsobenia na polygrafickom trhu. Akcia, ktorá sa konala pri tejto príležitosti, bola v rekreačnom stredisku ECOMA, v prekrásnom prostredí Sekierskej doliny. Bohatý kultúrny program bol doplnený ocenením zaslúžilých zamestnancov firmy a zaujímavými športovými aktivitami.
Fotogaléria:
Oslava 25 rokov pôsobenia na polygrafickom trhu. Oslava 25 rokov pôsobenia na polygrafickom trhu. Oslava 25 rokov pôsobenia na polygrafickom trhu. Oslava 25 rokov pôsobenia na polygrafickom trhu.
index_nadpis_17
index_datum_17
index_text_17
index_nadpis_16
index_datum_16
index_text_16
Tlačový ofsetový stroj KBA Rapida:
index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16
Odsávacie zariadenie:
index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16 index_img_title_16
index_nadpis_15
index_datum_15
index_text_15
Фотогалерея:
index_img_title_15 index_img_title_15
index_nadpis_14
Дата: 31. marec 2011
index_text_14
index_nadpis_13
index_datum_13
index_text_13
Фотогалерея:
index_img_title_13 index_img_title_13 index_img_title_13 index_img_title_13 index_img_title_13 index_img_title_13 index_img_title_13 index_img_title_13 index_img_title_13 index_img_title_13 index_img_title_13 index_img_title_13
index_nadpis_12
index_datum_12
index_text_12
Фотогалерея:
index_img_title_12 index_img_title_12 index_img_title_12 index_img_title_12 index_img_title_12 index_img_title_12 index_img_title_12 index_img_title_12 index_img_title_12 index_img_title_12 index_img_title_12 index_img_title_12
index_nadpis_10
index_datum_10
index_text_10
index_nadpis_9
index_datum_9
index_text_9
Фотогалерея:
index_img_title_9 index_img_title_9 index_img_title_9 index_img_title_9
index_nadpis_8
index_datum_8
index_text_8
Фотогалерея:
index_img_title_8 index_img_title_8
index_nadpis_7
index_datum_7
index_text_7
Фотогалерея:
index_img_title_7 index_img_title_7 index_img_title_7 index_img_title_7
index_nadpis_6
index_datum_6
index_text_6
Фотогалерея:
index_img_title_6 index_img_title_6 index_img_title_6 index_img_title_6
index_nadpis_5
index_datum_5
index_text_5
Фотогалерея:
index_img_title_5 index_img_title_5 index_img_title_5 index_img_title_5 index_img_title_5 index_img_title_5 index_img_title_5 index_img_title_5 index_img_title_5 index_img_title_5 index_img_title_5 index_img_title_5
20. Výročie existencie na trhu
Дата: 31. marec 2011

31. marca 2011 sme v areáli firmy usporiadali slávnosť, ktorá sa konala z príležitosti 20 - ročného pôsobenia firmy na trhu a súčasne aj uvedenia do prevádzky novej knižnej linky V8 na zhotovenie tvrdej väzby.

V NIKARe sme privítali vysokých verejných predstaviteľov okolitých miest: Ing. Petra Novotnáka - riaditeľa úradu banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Štefana Pokľudu – primátora mesta Dudince, JUDr. Dušana Lukačku – zástupcu primátorky mesta Banskej Štiavnice, Ing. Radoslava Vazana - primátora mesta Krupina, RNDr. Mariána Siekelu - prednostu mestského úradu v Krupine, 11 krupinských poslancov a dalších obchodných partnerov.

Je to vôbec prvýkrát, co sme takýmto spôsobom otvorili brány firmy pre významných hostí, ved napokon, máme sa čím pochváliť – posúdte sami.

видео:
Hodnotenie odberateľa Mestský úrad Žiar nad Hronom
Дата: rok 2010

Vec: Hodnotenie dodávateľov - rok 2011

Mestský úrad v Žiari nad Hronom má zavedený systém kvality ISO 9001-2000, ktorého súčasťou je aj pravidelné hodnotenie dodávateľov 1 x do roka. Hodnotiacou komisiou ste boli ohodnotený ako výborný dodávateľ.

Фотогалерея:
Hodnotenie odberateľa
Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA
Дата: октябрь 2010
Logo EU

Название реализованного проекта: Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA

В октябре 2010 года, мы начали с установки новой переплетной линии V8, которая используется для производства твердого книжного переплета.

Введением производства книг, с помощью данного большого машинного комплекса, наблюдается ряд преимуществ, напр.: ускоренные настройки линии через сенсорный экран тем самым увеличивает комфорт обслуживания, уменьшает отходы с линии, ..., что является лишь выбранными параметрами, что в конечном результате приведет к увеличению общей производительности.

С приобретением данного оборудования, компания завершила полную замену оборудования для производства переплетов (V1, V2, V4 a V8), от больших форматов листового печатного оборудования RYOBI 925, Складываемого (складным) оборудования HORIZON 746 AKT, ниткосшивального SMYTH F 180, оборудования для производства книжных плат KOLUBUS DA 260, включая уже вспоминаемую комплексную линию KOLBUS BF 512.

Официальная дата начала проекта: : 03. 09. 2010

Термин окончания: 30. 12. 2010

Место реализации: Tlačiareň Róbert Jurových - NIKARA, M. R. Štefánika 25, 963 01 Krupina

Оперативная программа: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Наименование органа управления: Министерство экономики и строительства СР, www.economy.gov.sk

Данный проект финансируется совместно Европейских фондов регионального развития.

Фотогалерея:
Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA Повышение конкурентоспособности копировального центра NIKARA
(c) 2010. NIKARA - Róbert Jurových. Администратор по объему: Róbert Jurových