Home.
CONTACT
company name: Róbert Jurových - NIKARA
registrácia: Obvodný úrad vo Zvolene,
živnostnenský register č. 611-3498
address - Krupina establishment: M. R. Štefánika 858/25
963 01 Krupina
IČO:
DIČ:
30 450 365
SK 10 20 60 65 65
Bank connection: Tatra banka, a.s., branch Zvolen
č. ú.: 2628781091/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2878 1091
SWIFT: TATRSKBX
opening hours: Krupina: PO – PI: od 7:00 - 15:30 hod
or as agreed
PRODUCTION UNIT, KRUPINA OFFICE

SALES DEPARTMENT

Ing. Jaroslav Bellák, MBA.
sales
obchod.bellak@nikara.sk
Tel.: 0911 518 212

Vladimír Halaj
marketing director
nikara@nikara.sk

Mgr. Ľuboslava Kurnasová
business officer
kalkulacie.kurnasova@nikara.sk

Bc. Jana Mokošová
zákaznícky servis
mokosova@nikara.sk

Mária Roganská
technology
kalkulacie.roganska@nikara.sk

Mgr. Radana Vicianová
technology
vicianova@nikara.sk

Mgr. Dominika Račeková
foreign trade
racekova@nikara.sk

PRODUCTION DEPARTMENT

Ing. Jozef Turan
production director
riaditel.vyroby@nikara.sk

Ing. Agnesa Kohútová, Jozef Jakubička
production foremen
majster.vyroby@nikara.sk

Slávka Chudá
printing controller
dispecer.tlace@nikara.sk

Lubomíra Krajčová
procurement agent
zasobovanie@nikara.sk

DTP centrum
grafika@nikara.sk

Expedícia
expedicia@nikara.sk
tel.: 0911 184 955

ECONOMIC DEPARTMENT

Ing. Katarína Hrabovská
ekonomicke@nikara.sk

Ing. Magdaléna Lihocká
personalne@nikara.sk

(c) 2010. NIKARA - Róbert Jurových. Content administrator.: Róbert Jurových