Úvodná stránka.
KONTAKT
názov firmy: Róbert Jurových - NIKARA
registrácia: Obvodný úrad vo Zvolene,
živnostnenský register č. 611-3498
adresa - sídlo Krupina: M. R. Štefánika 858/25
963 01 Krupina
adresa - pobočka Zvolen: J. Kozáčeka 1191/49
960 01 Zvolen
IČO:
DIČ:
30 450 365
SK 10 20 60 65 65
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Zvolen
č. ú.: 2628781091/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2878 1091
SWIFT: TATRSKBX
otváracia doba: Krupina: PO – PI: od 7:00 - 15:30 hod
Zvolen: PO – PI: od 8:00 - 16:30 hod
alebo podla dohody
VÝROBNÁ PREVÁDZKA, KANCELÁRIA KRUPINA A KANCELÁRIA ZVOLEN

OBCHODNÉ ODDELENIE

- KRUPINA:

Ing. Jaroslav Bellák, MBA.
riaditeľ obchodu
e-mail: obchod.bellak@nikara.sk

Vladimír Halaj
riaditeľ marketingu
e-mail: nikara@nikara.sk

Mgr. Ľuboslava Kurnasová
obchodný referent
e-mail: kalkulacie.kurnasova@nikara.sk

Bc. Jana Mokošová
zákaznícky servis
e-mail: mokosova@nikara.sk

Mária Roganská
obchodný referent
e-mail: kalkulacie.roganska@nikara.sk

Stanislava Poltárska
obchodný referent - príjem zákaziek
tel.: +421 (0)45 55 11 115

VÝROBNÉ ODDELENIE

- KRUPINA:

Ing. Jozef Turan
riaditeľ výroby
e-mail: riaditel.vyroby@nikara.sk

Štefan Miškov, Jozef Jakubička
majstri výroby
e-mail: majster.vyroby@nikara.sk

Slávka Chudá
polygrafický dispečer
e-mail: dispecer.tlace@nikara.sk

Lubomíra Mojžišová
zásobovač
e-mail: zasobovanie@nikara.sk

DTP centrum
e-mail: grafika@nikara.sk

Expedícia
e-mail: expedicia@nikara.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

- KRUPINA:

Ing. Slávka Lehotská
e-mail: ekonomicke@nikara.sk

Ing. Magdaléna Lihocká
e-mail: personalne@nikara.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE

- BRATISLAVA:

Martin Petrenko
Obchodný zástupca

Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

e-mail: obchod@nikara.sk
tel.: +421 (0)903 743 340
(c) 2010. NIKARA - Róbert Jurových. Administrátor obsahu: Róbert Jurových