Úvodná stránka.
Krásne knihy za najnižšie ceny
Spomienky exorcistu
Gabriele Amorth, Marco Tosatti
Vydavateľstvo: Sali foto, 2012
Podrobnosti
 • Počet strán: 235 strán
 • Väzba: tvrdá väzba
 • Rozmer: 215×150 mm
 • Hmotnosť: 420 g
 • Jazyk: slovenský jazyk
 • ISBN: 9788089605002
 • Rok vydania: 2012
O knihe
Jeden z najznámejších exorcistov na svete, taliansky paulista páter Gabriele Amorth rozpráva Marcovi Tosattimu príbeh o svojej životnej ceste, o boji so satanom, ktorý bojuje už 24 rokov. Táto kniha nie je klasickým rozhovorom, ale uchováva si črty rozprávania, ktoré je prepletené nielen spomienkami na najťažšie prípady súženia a posadnutosti spôsobené satanovým vplyvom, ale aj autentickými svedectvami ľudí. Svetovú popularitu dosiahla vďaka nezvyčajnej otvorenosti pátra Amortha, ktorý medzi inými prezrádza tajomstvo, prečo satan tak veľmi nenávidí Jána Pavla II a odhaľuje vlastné postrehy o pôsobení Zlého.
4.90 €
Ján Pavol II Veľký
Jan-Jerzy Górny
Podrobnosti
 • Počet strán: 350 strán
 • Väzba: tvrdá väzba
 • Rozmer: 297×215 mm
 • Hmotnosť: 1920 g
 • Jazyk: slovenský jazyk
 • ISBN: 9788097026875
 • Rok vydania: 2010
O knihe
Kniha Ján Pavol II. Veľký od Jana-Jerzeho Górneho stručne a zároveň výstižne predstavuje pontifikát Jána Pavla II. Autor opisuje stopy svätosti, ktoré zanechali myšlienky, skutky aj výzvy veľkého pápeža v dejinách a predovšetkým v ľudských srdciach. Dielo je bohato doplnené nádhernými fotografiami Artura Mariho a iných fotografov, ktorí zachytávali putovanie a pôsobenie Svätého Otca, ako aj citátmi z encyklík a iných dokumentov. Kniha môže byť darom, ktorý čas neznehodnotí.
29.00 €
Príbeh priateľstva Karola Wojtyłu a rodiny Półtawskej
Podrobnosti
 • Počet strán: 575 strán
 • Väzba: tvrdá väzba / mäkká väzba
 • Rozmer: 235×165 mm
 • Hmotnosť: 975 g / 840 g
 • Jazyk: slovenský jazyk
 • ISBN: 9788097064433 / 9788097064440
 • Rok vydania: 2011
O knihe
Po druhej svetovej vojne sa z mnohých strán ozýval hlas: Nezmenilo hrozné masové vraždenie 20. storočia od základu obraz človeka? Autorka knihy, ktorá prežila štyri roky svojej mladosti v koncentračnom tábore v Ravensbrücku, mala dostatočne veľa dôvodov na to, aby si položila rovnakú otázku. Nedokázala si nájsť miesto ani pokoj v povojnovom svete. Rodinný ani profesionálny život jej nestačil, nedokázal utíšiť jej nepokoj a pocit odcudzenosti. Hľadala niekoho, kto by ju pochopil a pomohol jej – a našla spovedníka, kňaza Karola Wojtyłu. Príbeh priateľstva, predstavený v knihe a jeho ovocie sú svedectvom, ktoré potvrdzuje pozitívnu odpoveď na otázku: kým je človek. Je to otázka, ktorej dnes ľudstvo čelí dramatickým spôsobom. Toto svedectvo treba vnímať ako dar. Je to dar veľkého pápeža pre hľadajúce ľudstvo.
12.00 / 15.00 €
Ján Pavol II.
Svätý XXI. Storočia
Podrobnosti
 • Počet strán: 397 strán
 • Väzba: mäkká väzba
 • Rozmer: 225×130 mm
 • Hmotnosť: 420 g
 • Jazyk: slovenský jazyk
 • ISBN: 97880896050701
 • Rok vydania: 2013
O knihe
Tak ako kedysi Peter, aj on Ján Pavol II., vstupoval do Katedrály sv. Petra s obavami, uvedomujúc si misiu, ktorou ho poveril Pán. Svätý Otec, obracajúc sa slovami na Poliakov doma i vo svete, ale najmä na obyvateľov Krakova, mesta sv. Stanislava, ktorého nástupcom bol 14 rokov, konštatoval, že všetko, čo by mohol povedať, bude v porovnaní s tým, čo cítia srdcia nedostatočné. „A tak šetrime slová,“ dodal. Nech nám zostane len veľké mlčanie pred Bohom, ktoré je samotnou modlitbou.
S takýmto veľkým mlčaním by sme mali uchopiť a biografiu Karola Wojtyłu, Jána Pavla II., ktorá nezriedka obsahuje neobyčajne tajomné nite, biografiu naplnenú mystickým obsahom. Nadišiel však čas, aby sme postavu pápeža – Poliaka ukázali v celej jej veľkosti a svätosti. V celej tajomnosti. Zrejme nie bez mystického presvedčenia hovoril Ján Pavol II. o tom, že svet čaká nová jar kresťanstva, čo len z malej časti potvrdzuje naša terajšia skúsenosť.
10.90 €
Exorcisti a psychiatri
Gabriele Amorth
Vydavateľstvo: Sali foto, 2012
Podrobnosti
 • Počet strán: 250 strán
 • Väzba: tvrdá väzba
 • Rozmer: 215×155 mm
 • Hmotnosť: 450 g
 • Jazyk: slovenský jazyk
 • ISBN: 9788089605033
 • Rok vydania: 2013
O knihe
Amorthova kniha predstavuje doteraz najkompletnejšie uvedenie do problematiky exorcizmu. Problém, ktorým sa autor zaoberá, môžeme zhrnúť do otázky: Ako rozoznať súženie, ktoré spôsobuje zlý duch, od psychickej choroby, ktorá má prirodzenú príčinu? Kedy sa treba obrátiť na psychiatra a kedy na exorcistu?

Publikácia obsahuje
 • stručný prehľad dejín exorcizmu (od biblických čias po súčasnosť)
 • rozpravu o fenoménoch okultizmu, satanizmu, mágie a špiritizmu
 • otázky a názory psychiatrov o podozrivých príznakoch duševných chorôb
 • oboznámenie so spôsobmi, ako sa môžu veriaci ľudia brániť pôsobeniu zlého ducha (udelenie exorcizmu, modlitba oslobodenia, modlitba za uzdravenie)
 • výpovede exorcistov z celého sveta o problematike prítomnosti duší zosnulých
 • texty, ktoré exorcisti pri svojej náročnej službe používajú (Rímsky rituál).
4.90 €
Nádej menom František
Andreas Englisch
Podrobnosti
 • Počet strán: 235 strán
 • Väzba: tvrdá väzba
 • Rozmer: 217×155 mm
 • Hmotnosť: 450 g
 • Jazyk: slovenský jazyk
 • ISBN: 9788089605125
 • Rok vydania: 2014
O knihe
Tiene nad konkláve Voľba pápeža Františka, 265. nástupcu svätého Petra, znamená začiatok novej epochy. Nespočíva len v tom, že František od čias odstúpenia Celestína V. v roku 1294 je len druhým pápežom vôbec, ktorý nastúpi do úradu, hoci jeho predchodca ešte žije, ale aj preto, že sa medzi kardinálmi prvýkrát verejne diskutovalo o tom, či a kedy je kardinál vôbec hoden voliť pápeža. Tak prednaznačuje škandál okolo škótskeho kardinála Keitha O´Briena, ktorý odstúpil 25. februára 2013, novú epochu.
O tom, či je kardinál hoden voliť pápeža, doteraz nebolo potrebné diskutovať. Od roku 1089 patrí toto práve jedine kardinálom. Moderné pravidlá pápežskej voľby stanovili Pavol VI. a Ján Pavol II. v základom spise Romano Pontifici eligendo a Universi Dominici Gregis. Obidvaja vyslovene trvajú na práve kardinálov voliť pápeža. Ba ešte viac: Ukladajú kardinálom povinnosť dopraviť sa do Ríma včas, aby sa mohli zúčastniť voľby pápeža. Zopár dní pred svojím odstúpením, 22. Februára 2013, vydal Benedikt XVI. nariadenie kúrii, Motu Proprio, v ktorom posilňuje paragraf 35: „Žiaden kardinál s právom voľby nesmie byť vylúčený z aktívnej alebo pasívnej voľby pápeža zo žiadneho dôvodu a pod žiadnou zámienkou.“ Predtým sa v dejinách uvádzali len tri dôvody, ktoré mohli kardinálovi zabrániť vo voľbe: 1. násilie, 2. zdravotné problémy a 3. vzdialenosť. Dôvod číslo jedna, použitie násilia, aby sa zabránilo príchodu kardinála, bol pri voľbe pápeža stále významným faktorom.
14.90 €
(c) 2010. NIKARA - Róbert Jurových. Administrátor obsahu: Róbert Jurových